BoNT/F3 (A258)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPVVINSFNYNDPVNDETILYMQKPYEERSRKYYKAFEIMPNVWIMPERDTIGTKPDDFQVPDSLKNGSSAYYDPNYLTTDAEKDRYLKTMIKLFNRINSNPTGKVLLEEVSNARPYLGDDDTLINEFFPVNVTTSVNIKFSTDVESSIISNLLVLGAGPDIFKAYCTPLVRFNKSDKLIEPSNHGFGSINILTFSPEYEHIFNDISGGDHNSTESFIADPAISLAHELIHALHGLYGAKAVTHKETIEVKRGPLMIAEKPIRLEEFLTFGGEDLNIIPSAMKEKIYNDLLANYEKIATRLREVNTAPPEYDINEYKDYFQWKYGLDRNADGSYTVNRNKFNGIYKKLYSFTEIDLANKFKVKCRNTYFIKYGFVKVPDLLDDDIYTVSEGFNIGNLAVNNRGQNINLNPKIIDSIPDKGLVEKIIKFCKSIIPRKGTKQSPSLCIRVNNRELFFVASESSYNESDINTPKEIDDTTNLNNNYRNNLDEVILDYNSETIPQISNRTLNTLVQDNSYVPRYDSNGTSEIEEYDVVDFNVFFYLHAQKVPEGETNISLTSSIDTALLEKSKVYTFFSSEFIDTINESVNAALFIDWINKVIRDFTTEATQKSTVDKIADISLIVPYVGLALNIVIDAEKGNFQEAFELLGAGILLEFVPELTIPVILVFTIKSYIDSYENKNKAIKAINNALIEREAKWKEIYSWIVSNWLTKINTQFNKRKEQMYQALQNQVDAIKTAIEYKYNNYTSDEKNRLESEYNINNIEEELNKKVSLAMKNIERFMTESSISYLMKLINEAEVGKLKKYDRHVKSDLLDYILYHKLILGDQTKELIDLVTSTLNSSIPFELSSYTNDKILIIYFNRLYKKIKDSSILDMRYENNKFIDISGYGSNISINGNVYIYSTNRNQFGIYSDRLSEVNIAQNNDIIYNSRYQNFSISFWVRIPKHYGPMNRNREYTIINCMGNNNSGWKISLRNIRDCEIIWTLQDTSGNKEKLIFRYEELANISDYINKWIFVTITNNRLGNSRIYINGNLIVEKSISNLGDIHVSDNILFKIVGCDDKTYVGIRYFKVFNTELDKTEIETLYSNEPDPSILKDYWGNYLLYNKKYYLFNLLRKDKYITRNSGILNINQQRGVTEGSVFLNYKLYEGVEVIIRKNGPIDISNTDNFVRKNDLAYINVVYHDVEYRLYADISITKPEKIIKLIRTSNPNDSLGQIIVMDSIGNNCTMNFQNNNGGNIGLLGFHSDNLVASSWYYNNIRRNTSSNGCFWSFISKEHGWQE

Properties

MW: 147,613.02 Da
No. of AA: 1279
Abs 0.1% (g/L): 1.311
pI: 5.47
NCBI ID: ADA79566.1
UniprotKB: D2KHR6
Strains: F160, CDC 54086, VPI 4257, Su0160
Associated Proteins:
Notes:

Associated Publications

Sequence diversity of genes encoding botulinum neurotoxin type F.
Raphael BH, Choudoir MJ, Luquez C, Fernandez R, Maslanka SE. (2010). Appl Environ Microbiol.
DOI: 10.1128/AEM.03109-09   PMID: 20511432

Is your publication missing from the database? Add it here.