BoNT/A8 (ABC6)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPFVNKQFNYKDTVNGIDIAYIKIPNAGQMQPVKAFKIHNKIWVIPERDTFTNPKEGDLNPPPEAKQVPVSYYDSTYLSTDNEKDNYLKGVTKLFERIYSTDLGRMLLTSIVRGIPFWGGSTIDTELKVIDTNCINVIQPDGSYRSEELNLVIIGPSADIIQFECKSFGHDVLNLTRNGYGSTQYIRFSPDFTFGFEESLEVDTNPLLGAGKFATDPAVTLAHELIHAEHRLYGIAINPNRVFKVNTNAYYEMSGLEVSFEELRTFGGHNAKFIDSLQENEFRLYYYNKFKDIASTLNKAKSIVGTTASLQYMKNVFKEKYLLSEDTSGKFSVDKLKFDKLYKMLTEIYTEDNFVKFFKVLNRKTYLNFDKAVFKINIVPDENYTIKDGFNLKNTNLAANFNGQNTEINSRNFTKLKNFTGLFEFYKLLCVRGIIPFKTKSLDEGYNKALNDLCIKVNNWDLFFSPSEDNFTNDLDKVEEITSDTNIEAAEENISLDLIQQYYLTFDFDNEPENISIENLSSDIIGQLEPMPNIERFPNGKKYELDKYTMFHYLRAQEFEHSKSRIALTNSVNEALLNPSRVYTFFSSDYVKKVNKATEAAMFLGWVEQLVYDFTDETSEVSTTDKIADITIIIPYIGPALNIGNMLYKDDFVGALIFSGAVILLEFIPEIAIPVLGTFALVSYIANKVLTVQTIDNALSKRNEKWDEVYKYIVTNWLAKVNTQIDLVRKKMKEALENQAEATKAIINYQYNQYTEEEKNNINFNIDDLSSKLNESINSAMTNINKFLDQCSVSYLMNSMIPYAVKRLKDFDASVREVLLKYIYDNRGTLILQVDRLKDKVNNTLSADIPFQLSKYVDNKKLLSTFTEYIKNITNTSILSIVVDKDGRLIDLSRYGAEIYNGDKVSYNSIDKNQIKLINLESSAIEVILKNAIVYNSMYENFSTSFWIKIPKYFSKINLNNEYTIINCIENNSGWKVSLNYGEIIWTLQDNQQNIQRVVFKYSQMVNISDYINRWIFVTITNNRLDKSKIYINGRLIDQKPISNLGNIHASNNIMFKLDGCRDPRRYIVIKYFNLFDKELNEKEIKDLYDNQSNSGILKDFWGDYLQYDKPYYMLNLYDPNKYVDVNNIGIRGYMYLKGPRGSVVTTNIYLNSTLYMGTKFIIKKYASGNKDNIVRNNDRVYINVVVKNKEYRLATNALQAGVEKILSALEIPDVGNLSQVVVMKSKNDQGIRNKCKMNLQDNNGNDIGLIGFHQFNNIAKLVASNWYNRQVGKASRTFGCSWEFIPVDDGWGESSQ

Properties

MW: 149,228.69 Da
No. of AA: 1297
Abs 0.1% (g/L): 1.257
pI: 5.84
NCBI ID: AJA05787.1
UniprotKB: A0A0A7PDB7
Strains: Chemnitz
Associated Proteins:
Notes:

Associated Publications

Isolation and functional characterization of the novel Clostridium botulinum neurotoxin A8 subtype.
Kull S, Schulz KM, Weisemann J, Kirchner S, Schreiber T, Bollenbach A, Dabrowski PW, Nitsche A, Kalb SR, Dorner MB, Barr JR, Rummel A, Dorner BG. (2015). PLoS One.
DOI: 10.1371/journal.pone.0116381   PMID: 25658638

Is your publication missing from the database? Add it here.