BoNT/DC (AD38)

Sequence

BLAST     FASTA    
MTWPVKDFNYSDPVNDNDILYLRIPQNKLITTPVKAFMITQNIWVIPERFSSDTNPSLSKPPRPTSKYQSYYDPSYLSTDEQKDTFLKGIIKLFKRINERDIGKKLINYLVVGSPFMGDSSTPEDTFDFTRHTTNIAVEKFENGSWKVTNIITPSVLIFGPLPNILDYTASLTLQGQQSNPSFEGFGTLSILKVAPEFLLTFSDVTSNQSSAVLGKSIFCMDPVIALMHELTHSLHQLYGINIPSDKRIRPQVSEGFFSQDGPNVQFEELYTFGGSDVEIIPQIERSQLREKALDHYKDIAKRLNNINKTIPSSWSSNIDKYKKIFSEKYNFDKDNTGNFVVSIDKFNRLYSDLTNVMSEVVYSSQYNVKNRTHYFSKRYLPVFANILDDNIYTIIDGFNLTTKGFNIENSGQNIERNPALQKLSSESVVDLFTKVCLRLTKNSRDDSTCIKVKNNRLPYVVDKDSISQEIFENKIITDETNVQNYSDNFSLDESILDGQVPTNPGVVDPLLPNVNMEPLNVPGEEVVFYDDITKDVDYLNSYYYLEAQKLSNNVENITFTTSVEEALGYSNKVYTFLPSLAEKVNKGVQAGLFLNWANEVVEDFTTNIMKKDTLDKISDVSAIIPYIGPALNIGNSALRGNFKQAFATAGVAFLLEGFPEFTIPALGIFTFYSSIQEREKIIKTIKNCLEQKVKRWKDSYQWMVSNWLSRITTQFNHISYQMYDSLSYQADAIKAKIDLEYKKYSGSDKENIKSQVENLKNILDVKISEAMNNINKFIRECSVTYLFKNMLPKVIDELNKFDLKTKTELINLIDSHNIILVGEVDRLKAKVNESFENTIPFNIFSYTNNSLLKDMINEYFNSINDSKILSLQNKKNTLMDTSGYNAEVRVEGNVQLNPIFPFDFKLGSSGDDRGKVIVTQNENTVYNDMYESFSISFWIRINKWVSNLPGYTIIDSVKNNSGWSIGIISNFLVFTLKQNENSEQDINFSYDISKNAAGYNKWFFVTITTNMMGNMMIYINGKLIDTIKVKELTGINFSKTITFQMNKIPNTGLITSDSDNINMWIRDFYIFAKELNDKDINILFNSLQYTNVVKDYWGNDLRYDKEYYMINVNYMNRYMSKKGNGIVFNTRKNNNDFNEGYKIIIKRIRGNTNDTRVRGESVLYFNTTIDNEQYSLGMYKPSRNLGTDLIPLGALDQPMDEIRKYGSFIIQPCNTFDYYASQLFLSNNATTNSLGILSIGSYSFKLGDDYWFDHEYLIPVIKIEHYASLLESTSTHWVFVPASE

Properties

MW: 147,422.19 Da
No. of AA: 1285
Abs 0.1% (g/L): 1.256
pI: 5.4
NCBI ID: BAP81809.1
UniprotKB: A0A097ZP93
Strains: OFD40
Associated Proteins:
Notes: