TeNT (ADE4)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPITINNFRYSDPVNNDTIIMMEPPYCKGLDVYYKAFKITDRIWIVPERYEFGTKPEDFNPPSSLIEGASEYYDPNYLRTDSDKDRFLQAMVKLFNRIKNNVAGEALLDKIINAIPYLGNSYSLLDKFDTNSNSVSFNLLEQDPSGATTKSATLANLIIFGPGPVLNKNEARGIVLRVDNKNYFPCRDGFGSIMQMAFCPEYIPTFDNVIENITSLTIGKSKYFQDPALLLMHELIHVLHGLYGMQVSSHEIIPSKQEIYMQHTYPISAEELFTFGGQDANLISIDIKNDLYEKTLNDYKAIANKLSQVTSCNDPNIDIDSYKQIYQQKYQFDKDSNGQYIVNEDKFQVLYNSIMYGFTEIELGKKFNIKTRLSYFSMNHDPVKIPNLLDDTIYNDLEGFNIESKDLKSEYKGQNMRVNTNAFRNVDGSGLVSKLIGLCKKIIPPTNIRENLYNRTASLTDLGGELCIKIKNEDLTFIAEKNSFSEEPFQDETVSYNTKNKPLNFNYSLDKIILDYNLQSKITLPNDMTTPVTKGVLYIPKYKSNAASTIEIHNIDDNTIYQYLYAQKSPTTLQRITMTNSVDDALINSAKIYSYFPSLISKVNQGAQGILFLQWVRDIIDDFTNESSQKTTIDKISDVSIIVPYIGPALNIVKQGYEGNFIGALETTGVVLLLEYIPEITLPVIAALSIAESSTQKEKIIKTIDNFLEKRYEKWIEVYKLVKAKWLGTVNTQFQKRSYQMYRSLEYQVDAIKKIIDYEYKIYSGPDKEQIADEINNLKNKLEEKANKAMININIFMRESSRSFLVNQMINEAKKQLLEFDTQSKNILMQYIKANSKFIGITELKKLESKINKVFSTPIPFSYSKNLDCWVDNEEDIDVILKKSTILNLDINNDIISDISGFNSSVITYPDAQLVPGINGKAIHLVNNESSEVIVHKAMDIEYNDMFNNFTVSFWLRVPKVSASHLEQYGTNEYSIISSMKKYSLSIGSGWSVSLKGNNLIWTLKDSAGEVRQITFSDLRDKFNAYLANKWVFITITNDRLSSANLYINGVLMKNAEITGLGAIREDNNITLKLDRCNNNNQYVSIDKFRIFCKALNPKEIEKLYTSYLSITFLRDFWGNPLRYDTEYYLIPVDSSSNSEYKDIQLKNITDYMYLTNAPSYTNGKLNIYYRRLYNGLKFIIKRYTPNNEIDSFVKSGDFIKLYVSYNNNEHIVGYPKDGNAFNNSDRILRVGYNAPGIPLYKKMEAVKLRDLKTYSVQLKLYDDKDASLGLVGTHNGQIGNDPDRDILIASNWYFNHLKDKTLTCDWYFVPTDEGWTND

Properties

MW: 151,253.18 Da
No. of AA: 1319
Abs 0.1% (g/L): 1.272
pI: 5.66
NCBI ID: WP_129042638.1, RXI41351
UniprotKB: A0A4Q0V4T5
Strains: 778.17
Associated Proteins:
Notes: