NTNH/E1 (AF39)

Sequence

BLAST     FASTA    
MKINGNLNIDSPVDNKNVAIVRSRKSDVFFKAFQVAPNIWIVPERYYGESLKINEDQKFDGGIYDSNFLSTNNEKDDFLQATIKLLQRINNNVVGAKLLSLISTAIPFPYENNTEDYRQTNYLSSKNNEHYYTANLVIFGPGSNIIKNNVIYYKKEYAESGMGTMLEIWFQPFLTHKYDEFYVDPALELIKCLIKSLYYLYGIKPNDNLNIPYRLRNEFNSLEYSELDMIDFLISGGIDYKLLNTNPYWFIDKYFIDTSKNFEKYKNDYEIKIKNNNYIANSIKLYLEQKFKINVKDIWELNLSYFSKEFQIMMPERYNNALNHYYRKEYYVIDYFKNYNINGFKNGQIKTKLPLSKYNKEIINKPELIVNLINQNNTVLMKSNIYGDGLKGTVDNFYSNYIIPYNLNYEHSINYSYLDNVNIEEIEKIPPINDEDIYPYRKNADTFIPVYNITKAKEINTTTPLPVNYLQAQMIDSNDINLSSDFLKVISSKGSLVYSFLNNTMDYLEFIKYDKPIDTDKKYYKWLKAIFRNYSLDITETQEISNQFGDTKIIPWIGRALNILNTNNSFVEEFKNLGPISLINKKENITIPKIKIDEIPSSMLNFSFKDLSENLFNIYCKNNFYLKKIYYNFLDQWWTQYYSQYFDLICMASKSVLAQEKLIKKLIQKQLRYLMENSNISSTNLILINLTTTNTLRDISNQSQIAINNIDKFFNNAAMCVFENNIYPKFTSFMEQCIKNINKSTKEFILKCTNINETEKSHLIMQNSFSNLDFDFLDIQNMKNLFNSYTELLIKEQTSPYELSLYAFQEQDNNVIGDTSGKNTLVEYPKDIGLVYGINNNAIHLTGANQNIKFTNDYFENGLTNNFSIYFWLRNLKQNTIKSKLIGSKEDNCGWEIYFENDGLVFNIIDSNGNEKNIYLSNISNNSWHYIVISINRLKDQLLIFIDNILVANEDIKEILNIYSSDIISLLSDNNNVYIEGLSVLNKTINSNEILTDYFSDLNNSYIRNFDEEILQYNRTYELFNYVFPEIAINKIEQNNNIYLSINNENNLNFKPLKFKLLNTNPNKQYVQKWDEVIFSVLDGTEKYLDISTTNNRIQLVDNKNNAQIFIINNDIFISNCLTLTYNNVNIYLSIKNQDYNWVICDLNHDIPKKSYLWILKNI

Properties

MW: 136,844.18 Da
No. of AA: 1163
Abs 0.1% (g/L): 1.479
pI: 5.35
NCBI ID: WP_003372331
UniprotKB: A0A6B4JMV8
Strains: Beluga, L-572, IFR 18/159, CB-K-37E, H102020560, BL81, H102020561, BoNT E Beluga, NCTC 8266, CDC 8073, Beluga (2), CDC 5247, NCTC 8550, 'BoNT E Beluga', KM126, KM70-1-1304E, KM78-1-VHE, KM71, KM125-1-BelugaE, CFSA-TJ-E, KZ-1886, Beluga Ei G1, Beluga Ei G25, Beluga_E UMBAC_00009, LCL-155
Associated Proteins: BoNT/E1 (A359). BoNT/E1 (D056). BoNT/E1 (BC79). BoNT/E2 (A357). BoNT/E5 (D248).
Notes: