NTNH/B2 (B039)

Sequence

BLAST     FASTA    
MNINDNLSINSPVDNKNVVVVRARKTDAFFKAFKVAPNIWVAPERYYGESLSIDEEYKVDGGIYDSNFLSQDSEKDKFLQAIITLLKRINNTNAGEKLLSLISTAIPFPYGYIGGGYYAPNMITFGSAPKSNKKLNSLISSTIPFPYAGYRETNYLSSEDNKSFYASNIVIFGPGANIVENNTVFYKKEDAENGMGTMTEIWFQPFLTYKYDQFYIDPAIELMKCLIKSLYFLYGIKPSDDLVVPYRLRNELENIEYSQLDIVDLLVSGGIDPKFINTDPYWFIDNYFSNAKKMFEDHRNIYETEIEGNNAIGNDIKLRLKQKFRININDIWELNLNYFSKEFNIMMPDRFNNALKHFYRKQYYKIDYPENYSINGFVNGQINAQLSLSDRNQDIINKPEEIINLLNENNVLLMRSNIYGDGLKSTVDDFYSNYKIPYNRAYEYHFNNSNDSSLDNVNVGVIDNIPEIIDVNPYRKNCDPFIPVYNITETKEINTTIPFPVNYLQAQNANNEKFSLSSDFVEVVSSKDKSLAYSFLSNVMFYLDSIKDNSPIDTDKEYYLWLREIFRNYSFDITATQAINTNCGINKVVTWLGKALNILNTSDSFVEEFQNLGPISLINKKENLSMPIIEIYEIPNDMLGLPLNDLNEKLFNIYLKNILYFKKVYFNFLDQWWTEYYSQYFDLICMAKQSILAQEKLIKQIIQNKLQDLSKADISMDKLNLMNLATEKTFIDLSNESQIAINNINDFLNKSAICVFDTNIYPKFISFMEQCINSVNSNVTAFIQKCTNITEDEKLQLIKLNTFMNIDFEFFDIQSIKDLITSETDLIKEEKESDYNLFLFTLQEYNNKVIEDISGKNTLVKYSDSISLVYGVNGDALYLKERDESVSFSNKAFENGLTNSFSICFWLRNLGEDIITSKLIENKADNCGWEIYFQNNGLVFSIVDCNGNEENIYLSDVISKNWYYISISIDRLRNQLLIFINDKLIANQSIEQILNIYSSNTISLVNGNNPIYVEGLSILNRSITSEEVVNNYFSYLNNSYIRDISGERLEYNKTYELYNYVFPENSLYEVTENNNIYLSIKDTNNLNIQGAKFKLINIDTNKQYVQKWDEGVVCLLGDEEKYVDISSENNRIQLVSSKDTAKRIIFNNDIFRPNCLTFAYNNKYLSLSFRDRNYNWMICNNNDNIPKAAHLWALKGI

Properties

MW: 138,901.02 Da
No. of AA: 1197
Abs 0.1% (g/L): 1.371
pI: 4.77
NCBI ID: WP_039698966
UniprotKB: A0A6B4UK55
Strains: 2345, B2192, Colworth BL246, 143 B, AIP 1837, B2191, IFR 18/108, IFR 18/065, Prevot_594, IFR 18/106, BL81/18B
Associated Proteins: BoNT/B2 (AE36).
Notes: