TeNT (BDE7)

Sequence

BLAST     FASTA    
RIPITINNFRYSVPVNNDTIIMMEPPYCKGLDIYYKAFKITDRIWIVPERYEFGTKPEDFNPPSSLIEGASEYYDPNYLRTDSDKDRFLQTMVKLFNRIKNNVAGEALLDKIINAIPYLGNSYSLLDKFDTNSNSVSFNLSEQDPSGATTKSAMLTSLIIFGPGPVLNKNEVRGIVLRVDNKNYFPCRDGFGSIMQMTFCPEYIPTFDNVIENITSLTIGKSKYFQDPALLLMHELIHVLHGLYGMQVSSHEIIPSKQEIYMQHTYPISAEELFTFGGQDANLISIDIKNDLYEKTLNDYKAIANKLSQVTSCNDPNIDIDSYKQIYQQKYQFDKDSNGQYIVNEDKFQILYNSIMYGFTEIELGKKFNIKTRLSYFSMNHDPVKIPNLLDDTIYNDTEGFNIESKDLKSEYKGQNMRVNTNAFRNVDGSGLVSKLIGLCKKIIPPTNIRENLYNRTAALTDLGGELCIKIKNEDLIFIAEKNSFSEEPFQDEIVSYNTKNKPLNFNYSLDKIILDYNLQSKITLPNDRTTPVTKGIPYAPEYKSNAASTIEIHNIDDNTIYQYLYAQKSPTTLQRITMTNSVDDALINSTKIYSYFPSVISKVNQGAQGILFLQWVRDIIDDFTNESSQKTTIDKISDVSTIVPYIGPALNIVKQGYEGNFIGALETTGVVLLLEYIPEITLPVIAALSIAESSTQKEKIIKTIDNFLEKRYEKWIEVYKLVKAKWLGTVNTQFQKRSYQMYRSLEYQVDAIKKIIDYEYKIYSGPDKEQIADEINNLKNKLEEKANKAMININIFMRESSRSFLVNQMINETKKQLLEFDTQSKNILMQYIKANSKFIGITELKKLESKINKVFSTPIPFSYSKNLDCWVDNEEDIDVILKKSTILNLDINNDIISDISGFNSSVITYPDAQLVPGINGKAIHLVNNESSEVIVHKAMDIEYNDMFNNFTVSFWLRVPKVSASHLEQYDTNEYSIISSMKKYSLSIGSGWSVSLKGNNLIWTLKDSAGEVRQITFRDLSDKFNAYLANKWVFITITNDRLSSANLYINGVLMGSAEITGLGAIREDNNITLKLDRCNNNNQYVSIDKFRIFCKALNPKEIEKLYTSYLSITFLRDFWGNPLRYDTEYYLIPVAYSSKDVQLKNITDYMYLTNAPSYTNGKLNIYYRRLYSGLKFIIKRYTPNNEIDSFVRSGDFIKLYVSYNNNEHIVGYPKDGNAFNNLDRILRVGYNAPGIPLYKKMEAVKLRDLKTYSVQLKLYDDKDASLGLVGTHNGQIGNDPNRDILIASNWYFNHLKDKTLTCDWYFVPTD

Properties

MW: 150,318.29 Da
No. of AA: 1310
Abs 0.1% (g/L): 1.244
pI: 5.88
NCBI ID: AAK72964
UniprotKB: Q93N27
Strains:
Associated Proteins:
Notes: PARTIAL SEQUENCE