BoNT/CD (BE01)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPITINNFNYSDPVDNKNILYLDTHLNTLANEPEKAFRIIGNIWVIPDRFSRDSNPNLNKPPRVTSPKSGYYDPNYLSTDSEKDTFLKEIIKLFKRINSREIGEELIYRLATDIPFPGNNNTPINTFDFDVDFNSVDVKTRQGNNWVKTGSINPSVIITGPRENIIDPETSTFKLTNNTFAAQEGFGALSIISISPRFMLTYSNATNNVGEGRFSKSEFCMDPILILMHELNHAMHNLYGIAIPNDQRISSVTSNIFYSQYNVKLEYAEIYAFGGPTIDLIPKSARKYFEEKALDYYRSIAKRLNSITTANPSSFNKYIGEYKQKLIRKYRFVVESSGEVAVDRNKFAELYKELTQIFTEFNYAKIYNVQNRKIYLSNVYTPVTANILDDNVYDIQNGFNIPKSNLNVLFMGQNLSRNPALRKVNPENMLYLFTKFCHKAIDGRSLYNKTLDCRELLVKNTDLPFIGDISDIKTDIFLSKDINEETEVIDYPDNVSVDQVILSKNTSEHGQLDLLYPIIEGESQVLPGENQVFYDNRTQNVDYLNSYYYLESQKLSDNVEDFTFTTSIEEALDNSGKVYTYFPKLADKVNTGVQGGLFLMWANDVVEDFTTNILRKDTLDKISDVSAIIPYIGPALNISNSVRRGNFTEAFAVTGVTILLEAFQEFTIPALGAFVIYSKVQERNEIIKTIDNCLEQRIKRWKDSYEWMIGTWLSRITTQFNNISYQMYDSLNYQADAIKDKIDLEYKKYSGSDKENIKSQVENLKNSLDIKISEAMNNINKFIRECSVTYLFKNMLPKVIDELNKFDLKTKTELINLIDSHNIILVGEVDRLKAKINESFENTIPFNIFSYTNNSLLKDIINEYFNSINDSKILSLQNKKNALVDTSGYNAEVRLEGDVQVNTIYTNDFKLSSSGDKIIVNLNNNILYSAIYENSSVSFWIKISKDLTNSHNEYTIINSIKQNSGWKLCIRNGNIEWILQDINRKYKSLIFDYSESLSHTGYTNKWFFVTITNNIMGYMKLYINGELKQSERIEDLDEVKLDKTIVFGIDENIDENQMLWIRDFNIFSKELSNEDINIVYKKQILRNVIKDYWGNPLKFDTEYYMINYNYIDRYIAPKNNILVLVQYSDISKLYTKNPITIKSAANKNPYSRILNGDDIMFHMLYDSREYMIIRDTDTIYATQGGQCSKNCVYALKLQSNLGNYGIGIFSIKNIVSQNKYCSQIFSSFMKNTMLLADIYKPWRFSFENAYTPVAVTNYETKLLSTSSFWKFISRDPGWVE

Properties

MW: 147,885.73 Da
No. of AA: 1280
Abs 0.1% (g/L): 1.315
pI: 5.48
NCBI ID: BAM65703
UniprotKB: K4Q260
Strains: 348
Associated Proteins:
Notes:

Associated Publications

Improved detection methods by genetic and immunological techniques for botulinum C/D and D/C mosaic neurotoxins.
Nakamura K, Kohda T, Seto Y, Mukamoto M, Kozaki S. (2013). Vet. Microbiol.
DOI: 10.1016/j.vetmic.2012.11.009   PMID: 23206412

Is your publication missing from the database? Add it here.