BoNT/A7 (BF02)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPFVNKQFNYKDPVNGVDIAYIKIPNAGQMQPVKAFKIHNKIWVIPERDIFTNPEEGDLNPPPEAKQVPVSYYDSTYLSTDNEKDNYLKGVTKLFERIYSTDLGRMLLTSIVRGIPFWGGSTIDTELKVIDTNCINVIQPDGSYRSEELNLVIIGPSADIINFECKSFGHDVLNLTRNGYGSTQYIRFSPDFTFGFEESLEVDTNPLLGAGKFAIDPAVTLAHELIHAGHRLYGIAINPNRVFKVNTNAYYEMSGLEVSFEELRTFGGHDAKFIDSLQENEFRLYYYNKFKEVASILNKAKSIIGTTASLQYMKNVFKEKYLLSEDTSGKFSVDKLRFDKLYKMLTEIYTEDNFVKFFKVLNRKTYLNFDKAVFKMNIVPEVNYTIYDGFNLRNTNLAANFNGQNTEINNMNFTKLKNFTGLFEFYKLLCVRGIITSKTKSLDEGYNKALNDLCIKVNNWDLFFSPSEDNFTNDLNKGEEITSDTNIEAAEENISSDLIQQYYLTFNFDNEPENISIENLSSDIIGQLELMPNIERFPNGKKYELDKYTMFHYLRAQEFEYGNSRIVLINSVNEALLNPSSVYTFFSSDYVKKANEATEAAMFLGWVEQLVYDFTDETSEVSTMDKIADITIIVPYIGPALNIGNMVYKKKFEEALIFSGAVILLEFVPEIVLPILGTFALVSYTSNKVLTVRTIDNALSKRNEKWEEVYKYIVTNWLAKVNTQINLIRKKMKEALENQAEATKAIINYQYNQYTEEEKNNINFNIGDLSSKLNDSINKAMININKFLDQCSVSYLMNSMIPQGVKQLKDFDTSLRDSLLKYIYDNRGTLIGQVDRLKDKVNNTLSTDIPFQLSKYADNQRLLSTFTEYIKNIINTSILNLRYESNHLIDLSRYASKINIGSRVNFDPIDKNQIQLFNLESSKIEVILKNAIVYNSMYENFSTSFWIKIPKYFSKINLNNEYTIINCIENNSGWKVSLNYGEIIWTLQDNEQNIQRVVFKYSQMVNISDYINRWIFVTITNNRLTKSKIYINGRLIDQKPISNLGNIHASNKIMFKLDGCRDPHRYILIKYFNLFDKELNEKEIKDLYDNQSNSGILKDFWGDYLQYDKPYYMLNLYDPNKYIDVNNIGIRGYMYLKGPRGSVTTTNIYLNSMLYMGTKFIIKKHASGNKDNIVRNNDRVYINVLVKNKEYRLATNASQAGGEKILSAVEIPDVGNLSQVVVMKSKNDQGIRNKCKMNLQDNNGNDIGFIGFHQFNNIAKLVASNWYNRQIGKTSVTLGCSWELIPVDYGWGESSL

Properties

MW: 149,282.91 Da
No. of AA: 1296
Abs 0.1% (g/L): 1.256
pI: 5.99
NCBI ID: AFV13854.1
UniprotKB: K4LN57
Strains: 2008-148
Associated Proteins:
Notes: "The isolated strain (2008-148) was initially identified as subtype A1 based on bont gene sequencing. However, the amino acid sequence identity of BoNT/A of this strain was 93.8% similar to that of strain Hall (subtype A1) and 94.3% similar to that of strain H04402 065 (subtype A5)" Mazuet et al. 2010