NTNH/B3 (C039)

Sequence

BLAST     FASTA    
MNINDNLSINSPVDNKNVVVVRARKTDTFFKAFKVAPNIWVAPERYYGESLSIDEEYKVDGGIYDSNFLSQDSEKDKFLQAIITLLKRINSTNAGEKLLSLISTAIPFPYGYIGGGYYAPNMITFGSAPKSNKKLNSLISSTIPFPYAGYRETNYLSSEDNKSFYASNIVIFGPGANIVENNTVFYKKEDAENGMGTMTEIWFQPFLTYKYDQFYIDPAIELMKCLIKSLYFLYGIKPSDDLVVPYRLRNELENIEYSQLNIVDLLVSGGIDPKFINTDPYWFIDNYFSNAKKMFEDHRNIYETEIEGNNAIGNDIKLRLKQKFRININDIWELNLNYFSKEFNIMMPDRFNNALKHFYRKQYYKIDYPENYSINGFVNGQINAQLSLSDRNQDIINKPEEIINLLNENNVLLMRSNIYGDGLKSTVDDFYSNYKIPYNRAYEYHFNNSNDSSLDNVNIGVIDNIPEIIDVNPYKENCDKFSPVQKITSTREINTNIPWPINYLQAQNTNNEKFSLSSDFVEVVSSKDKSLVYSFLSNVMFYLDSIKDNSPIDTDKKYYLWLREIFKNYSFDITATQEINTNCGINKVVTWFGKALNILNTSDSFVEEFQNLGPISLINKKENLSMPIIEIYEIPNDMLGLPLNDLNEKLFNIYLKNILYFKKVYFNFLDQWWTEYYSQYFDLICMAKQSILAQEKLIKQIIQNKLQDLSKADISMDKLNLMNLATEKTFIDLSNESQIAINNINDFLNKSAICVFDTNIYPKFISFMEQCINSVNSNVTAFIQKCTNITEDEKLQLIKLNTFMNIDFEFFDIQSIKDLITSETDLIKEEKESDYNLFLFTLQEDNNKVIEDISGKNTLVKYSDSISLVYGVNGDALYLKEPDESVSFSNKAFENGLTNSFSICFWLRNLGEDIITSKLIENKADNCGWEIYFQNNGLVFSIVDCNGNEENIYLSDVISKNWYYISISIDRLRNQLLIFINDKLIANQSIEQILNIYSSNTISLVNGNNPIYVEGLSILNRSITSEEVVNNYFSYLNNSYIRDISGERLEYNKTYELYNYVFPENSLYEVTENNNIYLSIKDTNNLNIQGAKFKLINIDTNKQYVQKWDEGVVCLLGDEEKYVDISSENNRIQLVSSKDTAKRIIFNNDIFRPNCLTFAYNNKYLSLSFRDRNYNWMICNNNDNIPKAAHLWALKGI

Properties

MW: 138,940.08 Da
No. of AA: 1197
Abs 0.1% (g/L): 1.389
pI: 4.78
NCBI ID: WP_061310571
UniprotKB: A0A6B3XGY9
Strains: H140800128, H151541126, H150520334, H164300037, H151380082, H150520332, H062260494, CDC 795, H102120680, H140800122, H150280232, H151980738, H151680744, H150520330, H150720376, H150520336, H150720375, H152620785, H140800126, H102120681, H150600693, H093620104, ZBS3_16-257-02, ZBS3_16-240-01, ZBS3_16-257-04, ZBS3_16-257-05
Associated Proteins: BoNT/B3 (E478).
Notes: