BoNT/CD (CDE5)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPITINNFNYSDPVDNKNILYLDTHLNTLANEPEKAFRIIGNIWVIPDRFSRDSNPNLNKPPRATSPKSGYYDPNYLSTDSEKDTFLKEIIKLFKRINSREIGEELIYRLATDIPFPGNNSTPINTFDFDVDFNSVDVKTRQGNNWVKTGSINPSVIITGPRENIIDPETSTFKLTNNTFAAQEGFGALSIISISPRFMLTYSNATNNVGEGRFSKSEFCMDPILILMHELNHAMHNLYGIAIPNDQRISSVTSNIFYSQYNVKLEYAEIYAFGGPTIDLIPKSARKYFEEKALDYYRSIAKRLNSITTANPSSFNKYIGEYKQKLIRKYRFVVESSGEVAVDRNKFAELYKELTQIFTEFNYAKIYNVQNRKIYLSNVYTPVTANILDDNVYDIQNGFNIPKSNLNVLFMGQNLSRNPALRKVNPENMLYLFTKFCHKAIDGRSLYNKTLDCRELLVKNTDLPFIGDISDIKTDIFLSKDINEETEVIDYPDNVSVDQVILSKNTSEHGQLDLLYPIIEGESQVLPGENQVFYDNRTQNVDYLNSYYYLESQKLSDNVEDFTFTTSIEEALDNSGKVYTYFPKLADKVNTGVQGGLFLMWANDVVEDFTTNILRKDTLDKISDVSAIIPYIGPALNISNSVRRGNFTEAFAVTGVTILLEAFPEFTIPALGAFVIYSKVQERNEIIKTIDNCLEQRIKRWKDSYEWMIGTWLSRITTQFNNISYQMYDSLNYQADAIKDKIDLEYKKYSGSDKENIKSQVENLKNSLDVKISEAMNNINKFIRECSVTYLFKNMLPKVIDELNKFDLKTKTELMNLIDSHNIILVGEVDRLKAKVNGSFENTIPFNIFSYTNNSLLKDIINEYFNSINDSKILSLQNKKNALVDTSGYNAEVRVEGDVQVNTIYTNDFKLSSSGDKIIVNLNNNILYSAIYENSSVSFWIKISKDLTNSHNEYTIINSIKQNSGWKLCIRNGNIEWILQDINRKYKSLIFDYSESLSHTGYTNKWFFVTITNNIMGYMKLYINGELKQSERIEDLDEVKLDKTIVFGIDENIDENQMLWIRDFNIFSKELSNEDINIVYEGQILRNVIKDYWGNPLKFDTEYYIINDNYIDRYIAPKSNILVLVQYPDRSKLYTGNPITIKSVSDKNPYSRILNRDNIMFHMLYNSGKYMIIRDTDTIYARQGGECSQNCVYPLKLQSNLGNYDIGIFSIKNIVSQNKYCSQIFSSFRENTMLLADIYKPWRFSFKNAYTPVAVTNYETKLLSTSSFWKFISRDPGWVE

Properties

MW: 147,729.38 Da
No. of AA: 1280
Abs 0.1% (g/L): 1.307
pI: 5.44
NCBI ID: QEG13901
UniprotKB: A0A5B9NQQ2
Strains:
Associated Proteins:
Notes: