BoNT/A2 (CF67)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPFVNKQFNYKDPVNGVDIAYIKIPNAGQMQPVKAFKIHNKIWVIPERDTFTNPEEGDLNPPPEAKQVPVSYYDSTYLSTDNEKDNYLKGVTKLFERIYSTDLGRMLLTSIVRGIPFWGGSTIDTELKVIDTNCINVIQPDGSYRSEELNLVIIGPSADIIQFECKSFGHDVLNLTRNGYGSTQYIRFSPDFTFGFEESLEVDTNPLLGAGKFATDPAVTLAHELIHAEHRLYGIAINPNRVFKVNTNAYYEMSGLEVSFEELRTFGGHDAKFIDSLQENEFRLYYYNKFKDVASTLNKAKSIIGTTASLQYMKNVFKEKYLLSEDTSGKFSVDKLKFDKLYKMLTEIYTEDNFVNFFKVINRKTYLNFDKAVFRINIVPDENYTIKDGFNLKGANLSTNFNGQNTEINSRNFTRLKNFTGLFEFYKLLCVRGIIPFKTKSLDEGYNKALNDLCIKVNNWDLFFSPSEDNFTNDLDKVEEITADTNIEAAEENISLDLIQQYYLTFDFDNEPENISIENLSSDIIGQLEPMPNIERFPNGKKYELDKYTMFHYLRAQEFEHGDSRIILTNSAEEALLKPNVAYTFFSSKYVKKINKAVEAFMFLNWAEELVYDFTDETNEVTTMDKIADITIIVPYIGPALNIGNMLSKGEFVEAIIFTGVVAMLEFIPEYALPVFGTFAIVSYIANKVLTVQTINNALSKRNEKWDEVYKYTVTNWLAKVNTQIDLIREKMKKALENQAEATKAIINYQYNQYTEEEKNNINFNIDDLSSKLNESINSAMININKFLDQCSVSYLMNSMIPYAVKRLKDFDASVRDVLLKYIYDNRGTLILQVDRLKAEVNNTLSTDIPFQLSKYVENKKLLSTFTEYIKNITNTSILSIVVDKDDELIDLSRYGAEIYRGDKVFYNSIDKNQIKLINLESSTIEVILKNAIVYNSMYENFSTSFWIKIPKYFSKINLNNEYTIINCIENNSGWKVSLNYGEIIWTLQDNKQNIQRVVFKYSQMVNISDYINRWIFVTITNNRLTKSKIYINGRLIDQKLISNLGNIHASNKIMFKLDGCRDPGRYIVIKYFNLFDKELNEKEIKDLYDSQSNSGILKDFWGDYLQYDKPYYMLNLYDPNKYVDVNNIGIRGYMYLKGPRGSVVTTNIYLNSTLYMGTKFIIKKYASGNEDNIVRNNDRVYINVVVKNKEYRLATNASQAGVEKILSALEIPDVGNLSQLVVMKSKDDQGIRNKCKMNLQDNNGNDIGLIGFHQFNNIAKLVASNWYNRQVGKASRTFGCSWEFIPVDDGWGESSQ

Properties

MW: 149,424.83 Da
No. of AA: 1297
Abs 0.1% (g/L): 1.255
pI: 5.43
NCBI ID: ADB85243
UniprotKB: D3IV23
Strains: CDC2171
Associated Proteins:
Notes:

Associated Publications

Detection and differentiation of Clostridium botulinum type A strains using a focused DNA microarray.
Raphael BH, Joseph LA, McCroskey LM, Luquez C, Maslanka SE. (2010). Mol Cell Probes.
DOI: 10.1016/j.mcp.2009.12.003   PMID: 20056143

Is your publication missing from the database? Add it here.