BoNT/B6 (D036)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPVTINNFNYNDPIDNNNIIMMEPPFARGTGRYYKAFKITDRIWIIPERYTFGYKPEDFNKSSGIFNRDVCEYYDPDYLNTNDKKNIFLQTMIKLFNRIKSKPLGEKLLEMIINGIPYLGDRRVPLEEFNTNIASVTVNKLISNPGEVERKKGIFANLIIFGPGPVLNENETIDIGIQNHFASREGFGGIMQMKFCPEYVSVFNNVQENKGASIFNRRGYFSDPALILMHELIHVLHGLYGIKVDDLPIVPNEKKFFMQSTDAIQAEELYTFGGQDPSIITPSTDKSIYDKVLQNFRGIVDRLNKVLVCISDPNININIYKNKFKDKYKFVEDSEGKYSIDVESFDKLYKSLMFGFTETNIAENYKIKTRASYFSDSLPPVKIKNLLDNEIYTIEEGFNISDKNMEKEYRGQNKAINKQAYEEISKEHLAVYKIQMCKSVRAPGICIDVDNEDLFFIADKNSFSDDLSKNERIEYDTQSNYIENRSSIDELILDTNLISKIELPSENTESLTDFNVDVPVYEKQPAIKKFFTDENTIFQYLYSQTFPLDIRDISLTSSFDDALLFSNKVYSFFSMDYIKTANKVVEAGLFAGWVKQIVDDFVIEANKSNTMDKLADISLIVPYIGLALNVGNETAKGNFENAFEIAGASILLEFIPELLIPVVGAFLLESYIDNKNKIIKTIDNALTKRDEKWRDMYGLIVAQWLSTVNTQFYTIKEGMYKALNYQAQALEEIIKYKYNIYSEKEKSNINIDFNDINSKLNEGINQAIDNINNFINECSVSYLMKKMIPLAVEKLLDFDNTLKKNLLNYIDENKLYLIGSAEYEKSKVDKHLKTIIPFDLSMYTNNTILIEIFKKYNSEILNNIILNLRYRDNNLIDLSGYGANVEVYDGVELNDKNQFKLTSSTNSEIRVTQNQNIIFNSMFLDFSVSFWIRIPKYKNDGIQNYIHNEYTIINCIKNNSGWKISIRGNRIIWTLTDINGKTKSVFFEYSIREDISDYINRWFFVTITNNSDNAKIYINGKLESNIDIKDIGEVIANGEIIFKLDGDIDRTQFIWMKYFSIFNTELSQSNIKEIYKIQSYSEYLKDFWGNPLMYNKEYYMFNAGNKNSYIKLKKDSPVGEILTRSKYNQNSNYINYRNLYIGEKFIIRRKSNSQSINDDIVRKEDYIYLDFFNLNQEWRVYALKNFKKKEEKLFLAPISDSDEFYNTIQIKEYDEQPTYSCQLLFKKDEESTDEIGLIGIHRFYESGIVFKDYKYYFCISKWYLKEVKRKPYNPNLGCNWQFIPKDEGWIE

Properties

MW: 150,641.42 Da
No. of AA: 1291
Abs 0.1% (g/L): 1.294
pI: 5.27
NCBI ID: BAF91946.1
UniprotKB: A8R089
Strains: Osaka05
Associated Proteins:
Notes:

Associated Publications

Genetic characterization and comparison of Clostridium botulinum isolates from botulism cases in Japan between 2006 and 2011.
Kenri T, Sekizuka T, Yamamoto A, Iwaki M, Komiya T, Hatakeyama T, Nakajima H, Takahashi M, Kuroda M, Shibayama K. (2014). Appl. Environ. Microbiol.
DOI: 10.1128/AEM.02134-14   PMID: 25192986

Genetic characterization of Clostridium botulinum associated with type B infant botulism in Japan.
Umeda K, Seto Y, Kohda T, Mukamoto M, Kozaki S. (2009). J. Clin. Microbiol.
DOI: 10.1128/JCM.00077-09   PMID: 19571018

Characterization of the functional activity of botulinum neurotoxin subtype B6.
Kohda T, Nakamura K, Hosomi K, Torii Y, Kozaki S, Mukamoto M. (2017). Microbiol. Immunol.
DOI: 10.1111/1348-0421.12540   PMID: 28898517

Is your publication missing from the database? Add it here.