NTNH/E12 (DF23)

Sequence

BLAST     FASTA    
MKINGNLNIYSPVDNKNVAIVRSRKSDVFFKAFQVAPNIWIAPERYYGESLNINEDQKSDGGIYDSNFLSTNNEKDEFLQATIKLLQRINNNVVGAKLLSLISTAIPFLYENNTEDYRQTNYLSSKNNEHYYTANLVIFGPGSNIIKNNVIYYKKEYSENGMGTMLEIWFQPFLTYKYDEFYVDPALELIKCLIKSLYYLYGIKPNDNLNIPYRLRNEFNSLEYSELDMMDFLISGGIDYKLLNTNPYWFIDKYFIDTSKNFEKYKNDYEIKIKNNNYIANSIKLYLEQKFKINVKDIWELNLSYFSKEFQIMMPERYNNALNHYYRKEYYVIDYCKNYNINGFKNGQIKTKLPLSKYNKEIINKPELIVNLINQNNTVLMKSNIYGDGLKGTVDNFYSNYIIPYNLNYEHSINYSYLDNVNIEEIEKIPPINDEDIYPYRKNADTFIPLYNITKAKEINTTTPLPVNYLQAQMIDSNDINLSSDFLKVISSKGSLVYSFLNNTMDYLELIKYDKPIDTDKKYYKWLKAIFRNYSFDITETQEISNQFGDAKIVPWIGRALNILNTNNSFVEEFKNLGPISLINKKENITIPKIKIDEIPSSMLNFSFKDLSENLFNIYCKNNFYLKKIYYNFLDQWWTQYYSQYFDLICMASNSVLAQEKLIKKLIQKQLRYLMENPNISSTNLILINLTTTNTLRDISNQSQIAINNIDKFFNNAAMYVFENNIYPKFTSFMEQCIKNINKSTKEFILKCTNINETEKSHLIMQNSFSNLDFDFLDIQNMKNLFNSYTELLIKEQTSPYELSLYAFQEQDNNVIGDTSGKNTLVEYPKDIGLVYGINNNAIHLTGANQNIKFTNDYFKNGLTNNFSINFWLRNLNQNTIKSKLIGSKEDNCGWEIYFENDGLVFNIIDSNGNEKNIYLSNISNKSWHYIVISINRLKDQLLIFIDNVLVANEDIKEILNIYSSDIISLLSDNNNVYIEGLSILNKTINSNEILIDYFSDLNNSYIRNFDEEILQYNRTYELFNYVFPEIAINKIEQNNNIYLSINNENSLNFKPLKFKLLNTNPNKQYVQKWDEVIFSVLDGTEKYLDISTDNNRIQLVDNKNNAKTFIINNDIFISNCLTLTYNNVNVYLSIKNQDYNWVICNLNHNIPKRSYLWILKNI

Properties

MW: 136,838.17 Da
No. of AA: 1163
Abs 0.1% (g/L): 1.501
pI: 5.45
NCBI ID: AJA32931
UniprotKB: A0A0A7RCP4
Strains: 84-10
Associated Proteins: BoNT/E12 (BCD1). BoNT/E12 (D676).
Notes: