NTNH/B1 (E145)

Sequence

BLAST     FASTA    
MNINDNLSINSPVDNKNVVVVRARKTDTVFKAFKVAPNIWVAPERYYGESLSIDEEYKVDGGIYDSNFLSQDSEKDKFLQAIITLLKRINSTNAGEKLLSLISTAIPFPYGYIGGGYYAPNMITFGSAPKSNKKLNSLISSTIPFPYAGYRETNYLSSEDNKSFYASNIVIFGPGANIVENNTVFYKKEDAENGMGTMTEIWFQPFLTYKYDEFYIDPAIELIKCLIKSLYFLYGIKPSDDLVIPYRLRSELENIEYSQLNIVDLLVSGGIDPKFINTDPYWFTDNYFSNAKKVFEDHRNIYETEIEGNNAIGNDIKLRLKQKFRININDIWELNLNYFSKEFSIMMPDRFNNALKHFYRRQYYKIDYPENYSINGFVNGQINAQLSLSDRNQDIINKPEEIINLLNGNNVSLMRSNIYGDGLKSTVDDFYSNYKIPYNRAYEYHFNNSNDSSLDNVNIGVIDNIPEIIDVNPYKENCDKFSPVQKITSTREINTNIPWPINYLQAQNTNNEKFSLSSDFVEVVSSKDKSLVYSFLSNVMFYLDSIKDNSPIDTDKKYYLWLREIFRNYSFDITATQEINTDCGINKVVTWFGKALNILNTSDSFVEEFQNLGPISLINKKENLSMPIIEIYGIPNDMLGLPLNDLNEKLFNIYLKNILYFKKVYFNFLDQWWTEYYSQYFDLICMAKQSILAQEKLIKQIIQNKLQDLFKADISMDKLNLMNLATEKTFIDLSNESQIAINNINDFLNKSAICVFDTNICPKFISFMEQCINSVNSNVTAFMQKCTNITEDEKLQLIKLNTFMNIDFEFFDIQSIKDLITSETDLIKEEKESDYNLFLFTLQEDNNKVIEDISGKNTLVKYSDSISLVYGVNGDALYLKEPDESVSFSNKAFENGLTNSFSICFWLRNLGEDIITSKLIENKADNCGWEIYFENNGLVFSIVDCNGNEENIYLSDVISKNWYYISISIDRLRNQLLIFINDKLIANQSIEQILNIYSSNTISLVNENNPIYIEGLSILNRSITSEEVVNNYFSYLNNSYIRDISGERLEYNKTYELYNYVFPENSLYEVTENNNIYLSIKDTNNLNIQGAKFKLINIDANKQYVQKWDEGVVCLLGDEEKYVDISSENNRIQLVSSKDTAKRIIFNNDIFRPNCLTFAYNNKYLSLSLRDRNYNWMICNNNNNIPKAAHLWALKGI

Properties

MW: 138,717.81 Da
No. of AA: 1197
Abs 0.1% (g/L): 1.381
pI: 4.77
NCBI ID: CAA73967
UniprotKB: Q9ZAJ9
Strains: CDC 3281 (ATCC 43757)
Associated Proteins: BoNT/F2 (1467). BoNT/B1 (ABF5).
Notes: