BoNT/F6 (E268)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPVAINSFNYNDPVNDDTILYMQIPYKEKSKKYYKAFEIMRNVWIIPERNTIGTNPSDFDPPASLKNGSSAYYDPNYLTTDAEKDRYLKTTIKLFKRINSNPAGKVLLQEISYAKPYLGNDHTPIDEFSPVTRTTSVNIKLSTNVESSMLLNLLVLGAGPDIFESCCYPVRKLIDPDVVYDPSNYGFGSINIVTFSPEYEYTFNDISGGHNSSTESFIADPAISLAHELIHALHGLYGARGVTYEETIEVKQAPLMIAEKPIRLEEFLTFGGQDLNIITSAMKEKIYNNLLANYEKIATRLSEVNSAPPEYDINEYKDYFQWKYGLDKNADGSYTVNENKFNEIYKKLYSFTESDLANKFKVKCRNTYFIKYGFLKVPNLLDDDIYTVSEGFNIGNLAVNNRGQSIKLNPKIIDSIPDKGLVEKIVKFCKSVIPRKGTKAPPRLCIRVNNSELFFVASESSYNENDINTPKEIDDTTNLNNNYRNNLDEVILDYNSQTIPQISNRTLNTLVQDNSYVPRYDSNGTSEIEEYDVVDFNVFFYLHAQKVPEGETNISLTSSIDTALLEESKVYTFFSSEFIDTINKPVNAALFIDWISKVIRDFTTEATQKSTVDKIADISLIVPYVGLALNIIIEAEKGNFEEAFELLGVGILLEFVPELTIPVILVFTIKSYIDSYENKNKAIKAINNSLIEREAKWKEIYSWIVSNWLTRINTQFNKRKEQMYQALQNQVDAIKTAIEYKYNNYTSDEKNRLESEYNINNIEEELNKKVSLAMKNIERFMTESSISYLMKLINEAKVGKLKKYDNHVKSDLLNYILDHRSILGEQTNELSDLVTSTLNSSIPFELSSYTNDKILIIYFNRLYKKIKDSSILDMRYENNKFIDISGYGSNISINGNVYIYSTNRNQFGIYNSRLSEVNIAQNNDIIYNSRYQNFSISFWVRIPKHYKPMNHNREYTIINCMGNNNSGWKISLRTVRDCEIIWTLQDTSGNKENLIFRYEELNRISNYINKWIFVTITNNRLGNSKIYINGNLIVEKSISNLGDIHVSDNILFKIVGCDDETYVGIRYFKVFNTELDKTEIETLYSNEPDPSILKDYWGNYLLYNKKYYLFNLLRKDKYITLNSGILNINQQRGVTEGSVFLNYKLYEGVEVIIRKNGPIDISNTDNFVRKNDLAYINVVDRGVEYRLYADTKSEKEKIIRTSNLNDSLGQIIVMDSIGNNCTMNFQNNNGSNIGLLGFHSNNLVASSWYYNNIRRNTSSNGCFWSFISKENGWKE

Properties

MW: 146,805.94 Da
No. of AA: 1275
Abs 0.1% (g/L): 1.348
pI: 5.49
NCBI ID: AIJ01285.1
UniprotKB: A0A076L8F5
Strains: 610F
Associated Proteins:
Notes: