NTNH/B2 (E357)

Sequence

BLAST     FASTA    
MNINDNLSINSPVDNKNVVVVRARKTDAFFKAFKVAPNIWVAPERYYGESLSIDEEYKVDGGIYDSNFLSQDSEKDKFLQAIITLLKRINNTNAGEKLLSLISTAIPFPYGYIGGGYYAPNMITFGSAPKSNKKLNSLISSTIPFPYAGYRETNYLSSEDNKSFYASNIVIFGPGANIVENNTVFYKKEDAENGMGTMTEIWFQPFLTYKYDQFYIDPAIELMKCLIKSLYFLYGIKPSDDLVVPYRLRNELENIEYSQLDIVDLLVSGGIDPKFINTDPYWFIDNYFSNAKKMFEDHRNIYETEIEGNNAIGNDIKLRLKQKFRININDIWELNLNYFSKEFNIMMPDRFNNALKHFYRKQYYKIDYPENYSINGFVNGQINAQLSLSDRNQDIINKPEEIINLLNENNVLLMRSNIYGDGLKSTVDDFYSNYKIPYNRAYEYHFNNSNDSSLDNVNVGVIDNIPEIIDVNPYRKNCDPFIPVYNITETKEINTTIPFPVNYLQAQNANNEKFSLSSDFVEVVSSKDKSLAYSFLSNVMFYLDSIKDNSPIDTDKEYYLWLREIFRNYSFDITATQAINTNCGINKVVTWLGKALNILNTSDSFVEEFQNLGPISLINKKENLSMPIIEIYEIPNDMLGLPLNDLNEKLFNIYLKNILYFKKVYFNFLDQWWTEYYSQYFDLICMAKQSILAQEKLIKQIIQNKLQDLSKADISMDKLNLMNLATEKTFIDLSNESQIAINNINDFLNKSAICFFDTNIYPKFISFMEQCINSVNSNVTAFIQKCTNITEDEKLQLIKLNTFMNIDFEFFDIQSIKDLITSETDLIKEEKESDYNLFLFTLQEYNNKVIEDISGKNTLVKYSDSISLVYGVNGDALYLKERDESVSFSNKAFENGLTNSFSICFWLRNLGEDIITSKLIENKADNCGWEIYFQNNGLVFSIVDCNGNEENIYLSDVISKNWYYISISIDRLRNQLLIFINDKLIANQSIEQILNIYSSNTISLVNGNNPIYVEGLSILNRSITSEEVVNNYFSYLNNSYIRDISGERLEYNKTYELYNYVFPENSLYEVTENNNIYLSIKDTNNLNIQGAKFKLINIDTNKQYVQKWDEGVVCLLGDEEKYVDISSENNRIQLVSSKDTAKRIIFNNDIFRPNCLTFAYNNKYLSLSFRDRNYNWMICNNNDNIPKAAHLWALKGI

Properties

MW: 138,949.07 Da
No. of AA: 1197
Abs 0.1% (g/L): 1.371
pI: 4.77
NCBI ID: WP_163190953
UniprotKB:
Strains: 2345 (2)
Associated Proteins: BoNT/B2 (1345).
Notes: