BoNT/F6 (E486)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPVAINSFNYNDPVNDDTILYMQIPYKEKSKKYYKAFEIMRNVWIIPERNTIGTNPSDFDPPASLKNGSSAYYDPNYLTTDAEKDRYLKTTIKLFKRINSNPAGKVLLQEISYAKPYLGNDHTPIDEFSPVTRTTSVNIKLSTNVESSMLLNLLVLGAGPDIFESCCYPVRKLIDPDVVYDPSNYGFGSINIVTFSPEYEYTFNDISGGHNSSTESFIADPAISLAHELIHALHGLYGARGVTYEETIEVKQAPLMIAEKPIRLEEFLTFGGQDLNIITSAMKEKIYNNLLANYEKIATRLSEVNSAPPEYDINEYKDYFQWKYGLDKNADGSYTVNENKFNEIYKKLYSFTESDLANKFKVKCRNTYFIKYGFLKVPNLLDDDIYTVSEGFNIGNLAVNNRGQSIKLNPKIIDSIPDKGLVEKIVKFCKSVIPRKGTKAPPRLCIRVNNSELFFVASESSYNENDINTPKEIDDTTNLNNNYRNNLDEVILDYNSQTIPQISNRTLNTLVQDNSYVPRYDSNGTSEIEEYDVVDFNVFFYLHAQKVPEGETNISLTSSIDTALLEESKVYTFFSSEFIDTINKPVNAALFIDWISKVIRDFTTEATQKSTVDKIADISLIVPYVGLALNIIIEAEKGNFEEAFELLGVGILLEFVPELTIPVILVFTIKSYIDSYENKNKAIKAINNSLIEREAKWKEIYSWIVSNWLTRINTQFNKRKEQMYQALQNQVDAIKTAIEYKYNNYTSDEKNRLESEYNINNIEEELNKKVSLAMKNIERFMTESSISYLMKLINEAKVGKLKKYDNHVKSDLLNYILDHRSILGEQTNELSDLVTSTLNSSIPFELSSYTNDKILIIYFNRLYKKIKDSSILDMRYENNKFIDISGYGSNISINGNVYIYSTNRNQFGIYNSRLSEVNIAQNNDIIYNSRYQNFSISFWVRIPKHYKPMNHNREYTIINCMGNNNSGWKISLRTVRDCEIIWTLQDTSGNKENLIFRYEELNRISNYINKWIFVTITNNRLGNSRIYINGNLIVEKSISNLGDIHVSDNILFKIVGCDDETYVGIRYFKVFNTELDKTEIETLYSNEPDPSILKDYWGNYLLYNKKYYLFNLLRKDKYITLNSGILNINQQRGVTEGSVFLNYKLYEGVEVIIRKNGPIDISNTDNFVRKNDLAYINVVDRGVEYRLYADTKSEKEKIIRTSNLNDSLGQIIVMDSIGNNCTMNFQNNNGSNIGLLGFHSNNLVASSWYYNNIRRNTSSNGCFWSFISKENGWKE

Properties

MW: 146,833.96 Da
No. of AA: 1275
Abs 0.1% (g/L): 1.348
pI: 5.49
NCBI ID: 282160597
UniprotKB: D2KHS4
Strains: Craig 610, KA-173, VPI 2382, HobbsFT10, Craig610, Hobbs FT10, IFR 06/005, IFR 06/006, IFR 06/001, IFR 06/008, Craig 610 (2), IFR 06/007
Associated Proteins:
Notes:

Associated Publications

Sequence diversity of genes encoding botulinum neurotoxin type F.
Raphael BH, Choudoir MJ, Luquez C, Fernandez R, Maslanka SE. (2010). Appl Environ Microbiol.
DOI: 10.1128/AEM.03109-09   PMID: 20511432

Is your publication missing from the database? Add it here.