PMP1 (EF01)

Sequence

BLAST     FASTA    
MLQIRVFNYNDPIDGENIVELRYHNRSPVKAFQIVDGIWIIPERYNFTNDTKKVPDDRALTILEDEVFAVRENDYLTTDVNEKNSFLNNITKLFKRINSSNIGNQLLNYISTSVPYPVVSTNSIKARDYNTIKFDSIDGRRITKSANVLIYGPSMKNLLDKQTRAINGEEAKNGIGCLSDIIFSPNYLSVQTVSSSRFVEDPASSLTHELIHALHNLYGIQYPGEEKFKFGGFIDKLLGTRECIDYEEVLTYGGKDSEIIRKKIDKSLYPDDFVNKYGEMYKRIKGSNPYYPDEKKLKQSFLNRMNPFDQNGTFDTKEFKNHLMDLWFGLNESEFAKEKKILVRKHYITKQINPKYTELTNDVYTEDKGFVNGQSIDNQNFKIIDDLISKKVKLCSITSKNRVNICIDVNKEDLYFISDKEGFENIDFSEPEIRYDSNVTTATTSSFTDHFLVNRTFNDSDRFPPVELEYAIEPAEIVDNTIMPDIDQKSEISLDNLTTFHYLNAQKMDLGFDSSKEQLKMVTSIEESLLDSKKVYTPFTRTAHSVNERISGIAESYLFYQWLKTVINDFTDELNQKSNTDKVADISWIIPYVGPALNIGLDLSHGDFTKAFEDLGVSILFAIAPEFATISLVALSIYENIEEDSQKEKVINKVENTLARRIEKWHQVYAFMVAQWWGMVHTQIDTRIHQMYESLSHQIIAIKANMEYQLSHYKGPDNDKLLLKDYIYEAEIALNTSANRAMKNIERFMIESSISYLKNNLIPSVVENLKKFDADTKKNLDQFIDKNSSVLGSDLHILKSQVDLELNPTTKVAFNIQSIPDFDINALIDRLGIQLKDNLVFSLGVESDKIKDLSGNNTNLEVKTGVQIVDGRDSKTIRLNSNENSSIIVQKNESINFSYFSDFTISFWIRVPRLNKNDFIDLGIEYDLVNNMDNQGWKISLKDGNLVWRMKDRFGKIIDIITSLTFSNSFIDKYISSNIWRHITITVNQLKDCTLYINGDKIDSKSINELRGIDNNSPIIFKLEGNRNKNQFIRLDQFNIYQRALNESEVEMLFNSYFNSNILRDFWGEPLEYNKSYYMINQAILGGPLRSTYKSWYGEYYPYISRMRTFNVSSFILIPYLYHKGSDVEKVKIINKNNVDKYVRKNDVADVKFENYGNLILTLPMYSKIKERYMVLNEGRNGDLKLIQLQSNDKYYCQIRIFEMYRNGLLSIADDENWLYSSGWYLYSSGWYLDNYKTLDLKKHTKTNWYFVSEDEGWKE

Properties

MW: 146,320.74 Da
No. of AA: 1260
Abs 0.1% (g/L): 1.35
pI: 5.5
NCBI ID: WP_150887772.1
UniprotKB: A0A5P3XKQ1
Strains: Cbm, parabai
Associated Proteins: NTNH/PMP1 (E235).
Notes:

Associated Publications

A neurotoxin that specifically targets Anopheles mosquitoes.
Contreras E., Masuyer G., Qureshi N., Chawla S., Dhillon H.S., Lee H.L., Chen J., Stenmark P., Gill S.S. (2019). Nature Communications
DOI: 10.1038/s41467-019-10732-w   PMID: 31253776

Is your publication missing from the database? Add it here.