BoNT/F6 (F579)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPVAINSFNYNDPVNDDTILYMQIPYEEKSKKYYKAFEIMRNVWIIPERNTIGTNPSDFDPPASLKNGSSAYYDPNYLTTDAEKDRYLKTTIKLFKRINSNPAGKVLLQEISYAKPYLGNDHTPIDEFSPVTRTTSVNIKLSTNVESSMLLNLLVLGAGPDIFESCCYPVRKLIDPDVVYDPSNYGFGSINIVTFSPEYEYTFNDISGGHNSSTESFIADPAISLAHELIHALHGLYGARGVTYEETIEVKQAPLMIAEKPIRLEEFLTFGGQDLNIITSAMKEKIYNNLLANYEKIATRLSEVNSAPPEYDINEYKDYFQWKYGLDKNADGSYTVNENKFNEIYKKLYSFTESDLANKFKVKCRNTYFIKYGFLKVPNLLDDDIYTVSEGFNIGNLAVNNRGQSIKLNPKIIDSIPDKGLVEKIVKFCKSVIPRKGTKAPPRLCIRVNNSELFFVASESSYNENDINTPKEIDDTTNLNNNYRNNLDEVILDYNSQTIPQISNRTLNTLVQDNSYVPRYDSNGTSEIEEYDVVDFNVFFYLHAQKVPEGETNISLTSSIDTALLEESKVYTFFSSEFIDTINKPVNAALFIDWISKVIRDFTTEATQKSTVDKIADISLIVPYVGLALNIIIEAEKGNFEEAFELLGVGILLEFVPELTIPVILVFTIKSYIDSYENKNKAIKAINNSLIEREAKWKEIYSWIVSNWLTRINTQFNKRKEQMYQALQNQVDAIKTAIEYKYNNYTSDEKNRLESEYNINNIEEELNKKVSLAMKNIERFMTESSISYLMKLINEAKVGKLKKYDNHVKSDLLNYILDHRSILGEQTNELSDLVTSTLNSSIPFELSSYTNDKILIIYFNRLYKKIKDSSILDMRYENNKFIDISGYGSNISINGNVYIYSTNRNQFGIYNSRLSEVNIAQNNDIIYNSRYQNFSISFWVRIPKHYKPMNHNREYTIINCMGNNNSGWKISLRTVRDCEIIWTLQDTSGNKENLIFRYEELNRISNYINKWIFVTITNNRLGNSRIYINGNLIVEKSISNLGDIHVSDNILFKIVGCDDETYVGIRYFKVFNTELDKTEIETLYSNEPDPSILKDYWGNYLLYNKKYYLFNLLRKDKYITLNSGILNINQQRGVTEGSVFLNYKLYEGVEVIIRKNGPIDISNTDNFVRKNDLAYINVVDRGVEYRLYADTKSEKEKIIRTSNLNDSLGQIIVMDSIGNNCTMNFQNNNGSNIGLLGFHSNNLVASSWYYNNIRRNTSSNGCFWSFISKENGWKE

Properties

MW: 146,834.90 Da
No. of AA: 1275
Abs 0.1% (g/L): 1.348
pI: 5.42
NCBI ID: WP_039307669.1
UniprotKB: D2KHS6
Strains: IBCA66-5436, 202F, Eklund202F, VPI 7943, ATCC 23387, Eklund 202F, 83F, Eklund 202F (2), KM89-1-202F
Associated Proteins: BoNT/F1 (6789).
Notes:

Associated Publications

Sequence diversity of genes encoding botulinum neurotoxin type F.
Raphael BH, Choudoir MJ, Luquez C, Fernandez R, Maslanka SE. (2010). Appl Environ Microbiol.
DOI: 10.1128/AEM.03109-09   PMID: 20511432

Novel structural elements within the nonproteolytic clostridium botulinum type F toxin gene cluster.
Dover N, Barash JR, Hill KK, Detter JC, Arnon SS. (2011). Appl. Environ. Microbiol.
DOI: 10.1128/AEM.02422-10   PMID: 21183631

Is your publication missing from the database? Add it here.