NTNH/E10 (3457)

Sequence

BLAST     FASTA    
MKINGNLNIYSPVDNKNVAIVRSRKSDVFFKAFQVAPNIWIVPERYYGESLNINEDQKSDGGIYDSNFLSTNNEKDEFLQATIKLLQRINNNVVGAKLLSLISTAIPFLYENNTEDYRQTNYLSSKNNEHYYTANLVIFGPGSNIIKNNVIYYKKEYAENGMGTMLEIWFQPFLTYKYDEFYVDPALELIKCLIKSLYYLYGIKPNDNLNIPYRLRNEFNSLEYSELDMMDFLISGGIDYKLLNTNPYWFIDKYFIDTSKNFEKYKNDYEIKIKNNNYIANSIKLYLEQKFKINVKDIWELNLSYFSKEFQIMMPERYNNALNHYYRKEYYVIDYCKNYNINGFKNGQIKTKLPLSKYNKEIINKPELIFNLINQNNTVLMKSNIYGDGLKGTVDNFYSNYIIPYNLNYEHSINYSYLDNVNIEEIEKIPPINDEDIYPYRKNADTFIPVYNITKAKEINTTTPLPVNYLQAQMIDSNDINLSSDFLKVISSKGSLVYSFLNNTMDYLEFIKYDKPIDTDKKYYKWLKAIFRNYSLDITETQEISNQFGDTKIIPWIGRALNILNTNNSFVEEFKNLGPISLINKKENITIPKIKIDEIPSSMLNFSFKDLSENLFNIYCKNNFYLKKIYYNFLDQWWTQYYSQYFDLICMASKSVLAQEKLIKKLIQKQLRYLMENSNISSTNLILINLTTTNTLRDISNQSQIAINNIDKFFNNAAMCVFENNIYPKFTSFMEQCIKNINKSTKEFILKCTNINETEKSHLIMQNSFSNLDFDFLDIQNMKNLFNSYTELLIKEQTSPYELSLYAFQEQDNNVIGDTSGKNTLVEYPKDIGLVYGINNNAIHLTGANQNIKFTNDYFENGLTNNFSIYFWLRNLNQNTIKSKLIGSKEDNCGWEIYFENDGLVFNIIDSNGNEKNIYLSNISNNSWHYIVISINRLKDQLLIFIDNILVANEDIKEILNIYSSDIISLLSDNNNVYIEGLSVLNKTINSNEILTDYFSDLNNSYIRNFDEEILQYNRTYELFNYVFPEIAINKIEQNNNIYLSINNENNLNFKPLKFKLLNTNPNKQYVQKWDEVIFSVLDGTEKYLDISTTNNRIQLVDNKNNAKIFIINNYIFISNCLTLTYNNVNVYLSIKNQDYNWVICDLNHDIPKKSYLWILKNI

Properties

MW: 136,943.31 Da
No. of AA: 1163
Abs 0.1% (g/L): 1.511
pI: 5.36
NCBI ID: ALT05670
UniprotKB: A0A140C2S0
Strains: FI1111E1, FWSKR40E1, SWKR38E2
Associated Proteins: BoNT/E10 (B257). BoNT/E10 (F024).
Notes: