NTNH/B6 (A568)

Sequence

BLAST     FASTA    
MNINDNLSINSPVDNKNVVVVRARKTDTFFKAFKVAPNIWVAPERYYGESLSIDEEYKVDGGIYDSNFLSQDSEKDKFLQAIITLLKRINSTNAGEKLLSLISTAIPFPYGYIGGGYYAPNMITFGSAPKSNKKLNSLISSTIPFPYAGYRETNYLSSEDNKSFYASNIVIFGPGANIVENNTVFYKKEDAENGMGTMTEIWFQPFLTYKYDQFYIDPAIELMKCLIKSLYFLYGIKPSDDLVVPYRLRNELENIEYSQLNIVDLLVSGGIDPKFINTDPYWFIDNYFSNAKKMFEDHRNIYETEIEGNNAIGNDIKLRLKQKFRININDIWELNLNYFSKEFNIMMPDRFNNALKHFYRKQYYKIDYPENYSINGFVNGQINAQLSLSDRNQDIINKPEEIINLLNENNVLLMRSNIYGDGLKSTVDDFYSNYKIPYNRAYEYHFNNSNDSSLDNVNVGVIDNIPEIIDVNPYRKNCDPFTPVYNITETKEINTTIPFSVNYLQAQNANNEKFSLSSDFVEVVSSKDKSLAYSFLSNVMFYLDSIKDNSPIDTDKEYYLWLREIFRNYSFDITATQEINTNCGINKVVTWFGKALNILNTSDSFVEEFQNLGPISLINKKENLSMPIIEIYEIPNDMLGLPLNDLNEKLFNIYLKNILYFKKVYFNFLDQWWTEYYSQYFDLICMAKQSILAQEKLIKQIIQNKLQDLSKADISMDKLNLMNLATEKTFIDLSNESQIAINNINDFLNKSAICVFDTNIYPKFISFMEQCINSVNSNVTAFIQKCTNITEDEKLQLIKLNTFMNIDFEFFDIQSIKDLITSETDLIKEEKESDYNLFLFTLQEDNNKVIEDISGKNTLVKYSDSISLVYGVNGDALYLKEPDESVSFSNKAFENGLTNSFSICFWLRNLGEDIITSKLIENKADNCGWEIYFQNNGLVFSIVDCNGNEENIYLSDVISKNWYYISISIDRLRNQLLIFINDKLIANQSIEQILNIYSSNTISLVNGNNPIYVEGLSILNRSITSEEVVNNYFSYLNNSYIRDISGERLEYNKTYELYNYVFPENSLYEVTENNNIYLSIKDTNNLNIQGAKFKLINIDTNKQYVQKWDEGVVCLLGDEEKYVDISSENNRIQLVSSKDTAKRIIFNNDIFRPNCLTFAYNNKYLSLSFRDRNYNWMICNNNDNIPKAAHLWALKGI

Properties

MW: 138,865.86 Da
No. of AA: 1197
Abs 0.1% (g/L): 1.361
pI: 4.74
NCBI ID: WP_061329833
UniprotKB: A0A2I4NP10
Strains: AM282, AM553, AM526
Associated Proteins: BoNT/A2 (CEF8). BoNT/B6 (BF38).
Notes: