NTNH/F2 (ACF7)

Sequence

BLAST     FASTA    
MKINNNFNINSLVDNRDVAIVRGRKTDALFKVFQVAPNIWIAPERYYGESLNINEDQKSDGGIYDSSFLSTDNEKDEFLQATVKILQRINNNVIGAKLLSLISTAISFPYEYKPGDYRQTNYLTSKYNEHYYTANLVIFGPGSNIIKNNVVYYKKEYAENGMGTMSEIWFQPFLTYKYDQFYVDPALELIKCLIKSLYYLYGIKPSDDLSIPYRLRSELNNSEYSQLDIVDFLISGGTDYKLLNTNPYWITDNYFSDAPKNFEKYKNDYETKIKNNNDIANSIKLYLEQKFKINVQNIWELNLSYFSKEFQIMMPERYNNALNHYYKKEYYGIDYFRNYNINGFEKGQIKTNLPLSKYNKYIINKPELIVNLINQNNTVLMKSNIYGDGLKCTIDNFYSSYKIPYNANYEHPINYSYLDNVNIEEIDKIPPINDADIYPYRKNADTFIPVYNIIKSKEINTTTPLPVNYLQVQITDSNDINLSSDFLEVISSKGSSVYSFLNNTMDYLESIKYDKPIDTDKKYYKWLKAIFRNYSFDITETQEISNQFGVTKIVPWIGRALNILNTNNSFMEEFKNLGPISLINKKENITMPKIEIDEIPNSMLNLSFKDLSENLFNISFKNNSYFKKIYYDFLDQWWTQYYSQYFDLICMAKKSILAQEKLIKKIIRKKLSYLIGNANISSDNLALMNLTTTNTLRDISNESQIAMNNVDSFLNDAAICVFESNIYPKFISFMEQCINNINKDTKEFIQKCTNITENEKLQLISQNIFSSLDFDFLNIENLKSLLSSETALLIKEETSPYELVLYAFQELSNNVIGDASGKNTSIEYSKDIGLVYGINSDALYLNGSNQSISFSNDFFENGLTNSFSIHFWLRNLGQDTTKSKLIGSKEDNCGWEIYFQNTGLVFNMIDSNGDEKNIYLSDVSNNSWHYITISVDRLKEQLLIFIDDNLVVNESIKEILNIYSSNIISLLSDNNASYIEGLTILNKPTTSEEVLSNYFKNLNNSYIRDSNEERLEYNKTYQLYNYVFSDKPICEVKQNNNIYLTINNTNNLNLQASKFKLLSINPNKQYVQKFDEVIISVLDNMEKYIDISEDNRLQLIDNKNSAKKMIISNDIFISNCLTLSYGDKYVCLSMKDENYNWMICNNESNIPKKAYLWILKEV

Properties

MW: 135,370.18 Da
No. of AA: 1162
Abs 0.1% (g/L): 1.466
pI: 5.05
NCBI ID: WP_003362718
UniprotKB: A0A3F3DR90
Strains: Bf, H130580885, H134990001, An436, CDC 3281, F2534/89, DFPST008, FE9508BRB, CB-2014001, FE9508BPD, PA9508B
Associated Proteins: BoNT/F2 (C237). BoNT/B5 (AD34). BoNT/B1 (AD02). BoNT/F2 (CDEF).
Notes: