BoNT/F2 (C237)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPVVINSFNYNDPVNDETILYMQKPYEERSRKYYKAFEIMPNVWIMPERDTIGTKPDEFQVPDSLKNGSSAYYDPNYLTTDAEKDRYLKTMIKLFNRINSNPTGKVLLEEVSNARPYLGDDDTLINEFFPVNVTTSVNIKFSTDVESSIISNLLVLGAGPDIFKAYCTPLVRFNKSDKLIEPSNHGFGSINILTFSPEYEHIFNDISGGNHNSTESFIADPAISLAHELIHALHGLYGAKAVTHKESLVAERGPLMIAEKPIRLEEFLTFGGEDLNIIPSAMKEKIYNDLLANYEKIATRLREVNTAPPGYDINEYKDYFQWKYGLDRNADGSYTVNRNKFNEIYKKLYSFTEIDLANKFKVKCRNTYFIKYGFVKVPDLLDDDIYTVSEGFNIGNLAVNNRGQNINLNPKIIDSIPDKGLVEKIIKFCKSIIPRKGTKQSPSLCIRVNNRELFFVASESSYNESDINTPKEIDDTTNLNNNYRNNLDEVILDYNSETIPQISNRTLNTLVQDNSYVPRYDSNGTSEIEEYDVVDFNVFFYLHAQKVPEGETNISLTSSIDTALLEESKVYTFFSSEFIDTINKPVNAALFIDWISKVIRDFTTEATQKSTVDKIADISLIVPYVGLALNIVIEAEKGNFEEAFELLGAGILLEFVPELTIPVILVFTIKSYIDSYENKNKAIKAINNSLIEREAKWKEIYSWIVSNWLTRINTQFNKRKEQMYQALQNQVDAIKTAIEYKYNNYTSDEKNRLESKYNINNIEEELNKKVSLAMKNIERFMTESSISYLMKLINEAEVGKLKEYDKHVKSDLLDYILYHKLILGEQTKELIDLVTSTLNSSIPFELSSYTNDKILIIYFNRLYKKIKDSSILDMRYENNKFIDISGYGSNISINGNVYIYSTNRNQFGIYSGRLSEVNIAQNNDIIYNSRYQNFSISFWVRIPKHYRPMNRNREYTIINCMGNNNSGWKISLRTIRDCEIIWTLQDTSGNKEKLIFRYEELASISDYINKWIFVTITNNRLGNSRIYINGNLIVEKSISNLGDIHVSDNILFKIVGCDDETYVGIRYFKVFNTELDKTEIETLYSNEPDPSILKDYWGNYLLYNKKYYLFNLLRKDKYITRNSGILNINQQRGVTGGISVFLNYKLYEGVEVIIRKNAPIDISNTDNFVRKNDLAYINVVDHGVEYRLYADISITKSEKIIKLIRTSNPNDSLGQIIVMDSIGNNCTMNFQNNDGSNIGLLGFHSDDLVASSWYYNHIRRNTSSNGCFWSFISKEHGWKE

Properties

MW: 147,579.09 Da
No. of AA: 1280
Abs 0.1% (g/L): 1.301
pI: 5.47
NCBI ID: ADA79557.1
UniprotKB: D2KHQ7
Strains: Bf, H134990001, An436, CDC 4013, H130580885, CDC 3281, 161.08, F2534/89, DFPST008, PA9508B, FE9508BRB, FE9508BPD
Associated Proteins: BoNT/B5 (AD34). NTNH/F2 (ACF7). BoNT/B1 (AD02).
Notes:

Associated Publications

Sequence diversity of genes encoding botulinum neurotoxin type F.
Raphael BH, Choudoir MJ, Luquez C, Fernandez R, Maslanka SE. (2010). Appl Environ Microbiol.
DOI: 10.1128/AEM.03109-09   PMID: 20511432

Genetic characterization and comparison of Clostridium botulinum isolates from botulism cases in Japan between 2006 and 2011.
Kenri T, Sekizuka T, Yamamoto A, Iwaki M, Komiya T, Hatakeyama T, Nakajima H, Takahashi M, Kuroda M, Shibayama K. (2014). Appl. Environ. Microbiol.
DOI: 10.1128/AEM.02134-14   PMID: 25192986

Is your publication missing from the database? Add it here.