BoNT/A1 (BE12)

Sequence

BLAST     FASTA    
MQFVNKQFNYKDPVNGVDIAYIKIPNVGQMQPVKAFKIHNKIWVIPERDTFTNPEEGDLNPPPEAKQVPVSYYDSTYLSTDNEKDNYLKGVTKLFERIYSTDLGRMLLTSIVRGIPFWGGSTIDTELKVIDTNCINVIQPDGSYRSEELNLVIIGPSADIIQFECKSFGHEVLNLTRNGYGSTQYIRFSPDFTFGFEESLEVDTNPLLGAGKFATDPAVTLAHELIHAGHRLYGIAINPNRVFKVNTNAYYEMSGLEVSFEELRTFGGHDAKFIDSLQENEFRLYYYNKFKDIASTLNKAKSIVGTTASLQYMKNVFKEKYLLSEDTSGKFSVDKLKFDKLYKMLTEIYTEDNFVKFFKVLNRKTYLNFDKAVFKINIVPKVNYTIYDGFNLRNTNLAANFNGQNTEINNMNFTKLKNFTGLFEFYKLLCVRGIITSKTKSLDKGYNKALNDLCIKVNNWDLFFSPSEDNFTNDLNKGEEITSDTNIEAAEENISLDLIQQYYLTFNFDNEPENISIENLSSDIIGQLELMPNIERFPNGKKYELDKYTMFHYLRAQEFEHGKSRIALTNSVNEALLNPSRVYTFFSSDYVKKVNKATEAAMFLGWVEQLVYDFTDETSEVSTTDKIADITIIIPYIGPALNIGNMLYKDDFVGALIFSGAVILLEFIPEIAIPVLGTFALVSYIANKVLTVQTIDNALSKRNEKWDEVYKYIVTNWLAKVNTQIDLIRKKMKEALENQAEATKAIINYQYNQYTEEEKNNINFNIDDLSSKLNESINKAMININKFLNQCSVSYLMNSMIPYGVKRLEDFDASLKDALLKYIYDNRGTLIGQVDRLKDKVNNTLSTDIPFQLSKYVDNQRLLSTFTEYIKNIINTSILNLRYESNHLIDLSRYASKINIGSKVNFDPIDKNQIQLFNLESSKIEVILKNAIVYNSMYENFSTSFWIRIPKYFNSISLNNEYTIINCMENNSGWKVSLNYGEIIWTLQDTQEIKQRVVFKYSQMINISDYINRWIFVTITNNRLNNSKIYINGRLIDQKPISNLGNIHASNNIMFKLDGCRDTHRYIWIKYFNLFDKELNEKEIKDLYDNQSNSGILKDFWGDYLQYDKPYYMLNLYDPNKYVDVNNVGIRGYMYLKGPRGSVMTTNIYLNSSLYRGTKFIIKKYASGNKDNIVRNNDRVYINVVVKNKEYRLATNASQAGVEKILSALEIPDVGNLSQVVVMKSKNDQGITNKCKMNLQDNNGNDIGFIGFHQFNNIAKLVASNWYNRQIERSSRTLGCSWEFIPVDDGWGERPL

Properties

MW: 149,485.96 Da
No. of AA: 1296
Abs 0.1% (g/L): 1.291
pI: 6.06
NCBI ID: WP_003356619.1
UniprotKB: A2I2U2
Strains: CDC28012, MDa10, Saraburi 2010, Miyagi2006, CDC59755, H091640054, CDC 1744, CDC1727, CJ0611A1, CDC588, H063740588, H090460721, CDC28184, CDC42961, CDC4893, CDC 13280, Hall 8857Ab, NCTC 2916, Hall 4834, CFSAN034202, Hall 183, CDC5178, CB-27, H063740595, NCTC 11199, CDC66088, CDC52298, CDC5277, CDC28023, H091640055, CDC 5001, Hall 8388A, CDC_69094, CDC_67190, 1391/01, sub sp. type A, NCTC2916, KM46, ClovisA-KM10-1, KM67-1-Skor3A, 4896A-KM32-1, 429A-KM18-1, CDC-CR2, Ibaraki2007, KM64, KM66-1-Skor2A, KM65-1-Kingtn1A, CSI-A-KM45-1, Tochigi2008, RS700A-KM13-1, Iwate2008, OSA3-A-KM38-1, Gav79A-KM63-1, ChCh9A-KM62-1, Fukuoka2010, KM123, It386, 430A-KM58-1, Iwate2007
Associated Proteins: BoNT/B1 (E489). NTNH/A1 (B123). BoNT/A2 (CEF8).
Notes:

Associated Publications

Detection and differentiation of Clostridium botulinum type A strains using a focused DNA microarray.
Raphael BH, Joseph LA, McCroskey LM, Luquez C, Maslanka SE. (2010). Mol Cell Probes.
DOI: 10.1016/j.mcp.2009.12.003   PMID: 20056143

Is your publication missing from the database? Add it here.