NTNH/B4 (4567)

Sequence

BLAST     FASTA    
MNINDNLSINSPVDNKNVVVVRARKTDTIFKAFKVAPNIWVAPERYYGESLSIDEEYKVDGGIYDSNFLSQDSEKDKFLQAIITLLKRINSTNAGEKLLSLISTAIPFPYGYIGGGYYAPNMITFGSAPKSNKKLNSLISSTIPFPYAGYRETNYLSSEDNKNFYASNIVIFGPGSNIVENNTVFYKREDAENGMGTMTEIWFQPFLTYKYDQFYIDPAIELMKCLIKSLYFLYGIKPSDDLVVPYRLRNELENIEYSQLNIVDLLVSGGIDPKFINTDPYWFIDNYFSNAKKVFEDHRNIYKTEVEGNNAIGNDIKLRLKQKFRINTNDIWELNLNYFSKEFSIMMPDRFNNALKHFYRKQYYKIDYPENYSINGFVNGQINAQLFLSDRNQDVINKPEEIINLLNGNNVSLMRSNIYGDGLKSTVDNFYSNYKIPYNRAYEYHFNNSNDSSLDNVNTGVIDNIPEIIDVNPYKENCDKFSPVQKITSTREINTNIPWPINYLQAQNTNNERFSLSSDFVEVVSSKDKSLVYSFLSNVMFYLDSIKDNSPIDTDKEYYLWLREIFRNYSFDITATQEINTNCGINKVVAWFGKALNILNTSDSFVEEFQNLGPSSLINKKENLSMPIIEIDEIPNYMLGLPLNDLNEKLFNIYLKNILYFKKVYFNFLDQWWTEYYSQYFDLICMAKQSILAQEKLIKQIIQNKLQDLSKADISMDKLNLMNLATGKTFIDLSNESQIAIDNINDFLNKSAICFFDTNIYPKFISFMEQCINSVNSNVTTFIQKCTNITEDEKLQLIKLNTFMNIDFEFFDIQNIKDLITSETDLIKEEKESDYNLFLLTLQEDNNKVIEDISGKNTLVKYSDSISLVYGVNGDALYLKEPNESVSFSNKVFENGLTNSFSICFWLRNLGEDIITSKLIENKADNCGWEIYFENNGLVFSIVDCNGNEENIYLSDVISKNWYYISISIDRLRNQLLIFINDKLIANQSIEQILNIYSSSTISLVNENNPIYVEGLSILNRSITSEEVVNNYFSYLNNSYIRDISGERLEYNKTYELYNYVFPENSLYEVTENNNIYLSIKDTNDLNIQGAKFKLINIDTNRQYVQKWDEGVVCLLGDEEKYVDISSENNRIQLVSSRDTAKKIIFNNDIFKPNCLTFAYNNKYLSLSFRDRNYNWMIYNNNDNIPKAAHLWTLKGI

Properties

MW: 138,990.89 Da
No. of AA: 1197
Abs 0.1% (g/L): 1.399
pI: 4.78
NCBI ID: AIW54826
UniprotKB: A0A0A0UTG5
Strains: ATCC 17844, CDC 3875, CDC 3897, CDC3897, CDC5900, 5900 A-T-A-3, H050880797, 2129B, CDC3875, CDC 5900, Hobbs FT50, IFR 05/027, IFR 18/135, IFR 12/021, IFR 18/131, IFR 18/133, IFR 18/021, IFR 18/156, IFR 05/033, IFR 12/036, IFR 18/083, IFR 05/035, IFR 18/160, IFR 18/068, IFR 18/157, IFR 05/029, IFR 18/097, IFR 18/136, IFR_05/025, IFR 05/030, IFR 18/129, IFR 05/025, IFR 18/066, IFR 05/031, IFR 18/155, IFR 05/032, IFR 12/037, IFR 18/137, IFR 18/130, IFR 18/139, IFR 05/026, DFPST0048
Associated Proteins: BoNT/B4 (ACD0). NTNH/B4 (B036).
Notes: