NTNH/B4 (B036)

Sequence

BLAST     FASTA    
MYVEINLGEWLNMNINDNLSINSPVDNKNVVVVRARKTDTIFKAFKVAPNIWVAPERYYGESLSIDEEYKVDGGIYDSNFLSQDSEKDKFLQAIITLLKRINSTNAGEKLLSLISTAIPFPYGYIGGGYYAPNMITFGSAPKSNKKLNSLISSTIPFPYAGYRETNYLSSEDNKNFYASNIVIFGPGSNIVENNTVFYKREDAENGMGTMTEIWFQPFLTYKYDQFYIDPAIELMKCLIKSLYFLYGIKPSDDLVVPYRLRNELENIEYSQLNIVDLLVSGGIDPKFINTDPYWFIDNYFSNAKKVFEDHRNIYKTEVEGNNAIGNDIKLRLKQKFRINTNDIWELNLNYFSKEFSIMMPDRFNNALKHFYRKQYYKIDYPENYSINGFVNGQINAQLFLSDRNQDVINKPEEIINLLNGNNVSLMRSNIYGDGLKSTVDNFYSNYKIPYNRAYEYHFNNSNDSSLDNVNTGVIDNIPEIIDVNPYKENCDKFSPVQKITSTREINTNIPWPINYLQAQNTNNERFSLSSDFVEVVSSKDKSLVYSFLSNVMFYLDSIKDNSPIDTDKEYYLWLREIFRNYSFDITATQEINTNCGINKVVAWFGKALNILNTSDSFVEEFQNLGPSSLINKKENLSMPIIEIDEIPNYMLGLPLNDLNEKLFNIYLKNILYFKKVYFNFLDQWWTEYYSQYFDLICMAKQSILAQEKLIKQIIQNKLQDLSKADISMDKLNLMNLATGKTFIDLSNESQIAIDNINDFLNKSAICFFDTNIYPKFISFMEQCINSVNSNVTTFIQKCTNITEDEKLQLIKLNTFMNIDFEFFDIQNIKDLITSETDLIKEEKESDYNLFLLTLQEDNNKVIEDISGKNTLVKYSDSISLVYGVNGDALYLKEPNESVSFSNKVFENGLTNSFSICFWLRNLGEDIITSKLIENKADNCGWEIYFENNGLVFSIVDCNGNEENIYLSDVISKNWYYISISIDRLRNQLLIFINDKLIANQSIEQILNIYSSSTISLVNENNPIYVEGLSILNRSITSEEVVNNYFSYLNNSYIRDISGERLEYNKTYELYNYVFPENSLYEVTENNNIYLSIKDTNDLNIQGAKFKLINIDTNRQYVQKWDEGVVCLLGDEEKYVDISSENNRIQLVSSRDTAKKIIFNNDIFKPNCLTFAYNNKYLSLSFRDRNYNWMIYNNNDNIPKAAHLWTLKGI

Properties

MW: 140,453.58 Da
No. of AA: 1209
Abs 0.1% (g/L): 1.435
pI: 4.76
NCBI ID: AIW54638
UniprotKB: A0A0A0V0E0
Strains: CDC3875, CDC5900, CDC3897
Associated Proteins: BoNT/B4 (ACD0). NTNH/B4 (4567).
Notes: